CARRETERA

Dema sortida en carretera,a 9:30 davant de Bici Teixidor.Sortirem puntuals.